Upravljavec osebnih podatkov

Doors, d.o.o.
Pot na Lisice 8, 4260 Bled
Tel.: 04 589 50 93
E-pošta: info@doors.si

Posredovanje posameznikovih osebnih podatkov upravljavcu je v določenih primerih nujno, da lahko upravljavec izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do posameznika. Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in trajno varujemo skladno s Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1 (Splošna uredba), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot mi.

Kako zbiramo osebne podatke

Osebne podatke od posameznikov zbiramo na spletnih straneh konfiguratorja vhodnih vrat Konfigurator slo in Konfigurator de s pomočjo obrazca pri oddaji povpraševanja potencialnega kupca. Stranka se z oddajo povpraševanja strinja, da je seznanjena z našo politiko varstva osebnih podatkov. Potrditev strinjanja je navedena tudi ob prejemu povpraševanja na E-mail naslov prodaja@doors.si.

Ob osebnih srečanjih s strankami, kjer posameznik navede podatke in poda soglasje v fizični, pisni obliki. Soglasje se nato skenira in hrani na strežniku v zato namenjenem direktoriju, ki je zaščiten skladno s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Original se uniči na način da ni možna prepoznava osebnih podatkov.

Ob komunikaciji s strankami po telefonu; soglasje se pridobi naknadno v elektronski obliki.

Na spletni strani www.doors.si in www.haustueren-doors.de in predhodno že omenjenih konfiguratorjih vrat, zbiramo podatke o obisku s pomočjo Google Analitike. Dostop do kontrolne plošče ima smo oseba zadolžena za delovanje računalniškega informacijskega sistema. Tam zbrani podatki so informativne narave in jih ne posredujemo tretji osebi.

Naša spletna stran uporablja tudi tako imenovane piškotke ali Cookies. Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Piškotke uporabljamo zato, da vam spletno stran lahko prikažemo na najbolj prijazen in uporaben način. Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletni strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Nekateri piškotki ostanejo na vaši napravi shranjeni do trenutka, ko se sami odločite da jih izbrišete (po navadi se to zgodi kot brišete zgodovino v vašem brskalniku). Shranjeni piškotki omogočajo, da vaš brskalnik našo spletno stran pri ponovnem obisku takoj prepozna. Če tega ne želite lahko vaš brskalnik nastavite tako, da vas pri vsakem shranjevanju piškotkov vpraša ali to želite. Če se odločite da na naši spletni strani tega ne dovolite, vam ne moremo zagotoviti brezhibno delovanje spletne strani.

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke

Podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo le skladno z namenom s katerim so bili zbrani. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le posameznik, ki je dopolnil 15 let.

Za namen poslovne komunikacije hranimo: ime, priimek, e-pošta, naslov (ulica, hišno št., poštna št. in pošta), telefonska številka, številka faxa Za namen zagotavljanja storitev posamezniku hranimo: ime, priimek, e-pošta, naslov (ulica, hišno št., poštna št. in pošta), telefonska številka, številka faxa

Kakšne so vaše pravice glede osebnih podatkov

Vsak posameznik, katerega zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:
Pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hranimo in obdelujemo, obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki. Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo.
Pravica vložiti ugovor k obdelavi osebnih podatkov, na katero smo dolžni posameznika izrecno opozoriti najpozneje ob prvem komuniciranju z njim in mu to pravico predstaviti jasno in ločeno od vseh drugih informacij.
Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov.
Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, zahteva, da mu zagotovimo osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Država in čas hrambe osebnih podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije, ter območju drugih držav znotraj Evropske unije (EU) in jih ne prenašamo v tretje tuje države zunaj EU. Pri tem sprejemamo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi maksimalno varnost osebnih podatkov. Osebne podatke hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika.

Preklic soglasja in izbris osebnih podatkov

Soglasje lahko kadarkoli, v celoti ali za posamezen namen hrambe in obdelave, brez navedbe razloga prekličete, kar storite s pisno zahtevo na naš naslov: Pot na Lisice 8. 4260 Bled, e-naslov info@doors.si, ali na naši telefonsko številko 04 589 50 93.
Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Prav tako lahko na isti način kadarkoli zahtevate vpogled v svoje osebne podatke shranjene pri nas, ter zahtevate, da se podatki dopolnijo, spremenijo, ali da mu zagotovimo izvoz osebnih podatkov, ki jih hranimo, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. V kolikor bi prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito, trajno in brez nepotrebnega odlašanja izbrisali.