PROJEKT SONČNE ELEKTRARNE DOORS


NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
NASLOV PROJEKTA:
SE DOORS
GLAVNI CILJ/NAMEN PROJEKTA:

Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

- izgradnja manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

- zagotovitev kakovostne, varne, zanesljive, stroškovno ugodne, okolju prijazne in trajnostno naravnane samooskrbe z električno energijo.