NOVOGRADNJA PROIZVODNO – SKLADIŠČNEGA OBJEKTA DOORS


NASLOV PROJEKTA:
NOVOGRADNJA PROIZVODNO – SKLADIŠČNEGA OBJEKTA DOORS (»NPS DOORS«)

Vrednost projekta: 2.883.830,64 (v EUR z DDV)
Vrednost projekta: 2.363.795,60 (v EUR brez DDV)
Višina sofinanciranja: 827.328,46 (v EUR brez DDV)

GLAVNI CILJ/NAMEN PROJEKTA:

je novogradnja in opremljanje sodobnega, avtomatiziranega, tehnološko in okoljsko dovršenega proizvodno-skladiščnega objekta za izdelavo, montažo in skladiščenje vrat v bruto površini 1305 m². Projekt bo podjetju omogočil podvojitev dosedanjih proizvodnih zmogljivosti, uvajanje novih izdelkov in izdelavo lastnih polizdelkov ter s tem povečanje deleža slovenskega lesa v naših končnih izdelkih in pripravo podjetja na prehod v podnebno nevtralno družbo.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

- izgradnja proizvodno – skladiščnega objekta, bo podjetju omogočilo širitev prodajnih poti ter sprejem povpraševanj, ki jih do zdaj zaradi nezadostnega prostora nismo mogli prevzeti
- opremljanje novo izgrajenih prostorov s tehnološko opremo, IT opremo in ostalo pohištveno/funkcionalno opremo
- povišanje dodane vrednosti na zaposlenega.

VIR FINANCIRANJA:

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

NALOŽBO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA – NextGenerationEU (NOO načrt za okrevanje in odpornost)

Povezava na spletno stran: NOO Načrt za okrevanje in odpornost