Panik vhodna vrata

Panik vhodna vrata s certifikatom za zasilne izhode in evakuacijske poti


Ste poskrbeli za varnost v prostoru, kjer se zadržuje veliko ljudi? V primerih, ko pride do nepredvidenih dogodkov in morajo ljudje hitro zapustiti prostor, je zelo pomembno da se vrata odprejo hitro in omogočijo čimprejšen izhod. Zato vam svetujemo, da na vhodna vrata za izhode v sili v kinematografih, restavracijah, klubih, dvoranah, v trgovskih centrih in trgovinah ter drugih javnih prostorih namestite antipanik - izhodne sisteme ključavnic in kljuk, ki lahko reši marsikatero življenje. Antipanik sistemi so na voljo tako za enokrilna kot dvokrilna vhodna vrata.

Panik vrata po standardu SIST EN 179

Namenjena so za stavbe v katerih ne poteka javno dostopno gibanje ljudi, ki bi poznali funkcijo zasilnih izhodov. Zaklepni mehanizem vrat je sestavljen iz ključavnice in kljuke in mora zagotoviti, da se v primeru nevarne situacije vrata lahko prosto odpre le z enkratnim pritiskom na ročico, vseeno ali so vrata ob tem zaklenjena s ključem ali pa le zaprta.
Odklepni mehanizem zasilnega izhoda mora omogočiti odpiranje vrat le z enkratnim pritiskom na kljuko z notranje strani v eni sekundi

Panik vrata po standardu SIST EN 1125

Kot določa standard jih je potrebno uporabiti povsod tam, kjer potekajo javno dostopna večja gibanja ljudi (publike) in kjer lahko ob primerih panike pride do nejasnosti v zvezi s prostorskimi danostmi teh objektov. Uporabljajo se tako npr. v prostorih za prireditve, v gledališčih, kinodvoranah, diskotekah, šolskih prostorih in bolnišnicah.
Odklepni mehanizem za izhode ob paniki mora biti v skladu s konstrukcijskimi zahtevami izdelan tako, da se krilo vrat lahko nemudoma odpre takoj, ko se izvrši pritisk na katerikoli del vodoravnega potisnega droga, nameščenega na notranjo stran krila, v smeri umika ob paniki. Pri tem morajo biti sile, potrebne za delovanje odklepnega mehanizma take, da tega hitro in brez težav poslužujejo tudi otroci ali ljudje z gibalnimi omejitvami.

Certifikat Panik DOORS
Panik izveba s funcijo ''B''

Uporaba: za vrata, ki morajo onemogočati prehod noter (samo z uporabo ključa ali električne naprave) in morajo hkrati omogočati nemoten prehod ven.

Funkcija: ko se vrata zaprejo se sproži mehanizem za avtomatsko zaklepanje. Vsi trije jezički na ključavnici se pomaknejo v vpadnice na podboju.
Odpiranje zunaj: če vrata niso zaklenjena s pritiskom na kljuko, oziroma z vrtenjem ključa cilindričnega vložka, če so vrata zaklenjena.
Odpiranje znotraj: s pritiskom na kljuko ali potisno palico ne glede ali so vrata zaklenjena ali ne - panik izvedba.

Izvedba: znotraj kljuka ali potisna palica / zunaj kljuka

Panik izveba s funcijo ''E''

Uporaba: za vrata ki občasno morajo omogočati nemoten prehod ven in noter.

Funkcija: ko se vrata zaprejo se sproži mehanizem za avtomatsko zaklepanje. Vsi trije jezički na ključavnici se pomaknejo v vpadnice na podboju.
Odpiranje zunaj: z vrtenjem ključa cilindričnega vložka ali električno kontrolo odpiranja v primeru motorne ključavnice.
Odpiranje znotraj: s pritiskom na kljuko ali potisno palico ne glede ali so vrata zaklenjena ali ne - panik izvedba.

Izvedba: znotraj kljuka ali potisna palica / zunaj gumb (bunka)