NARAVNO JE NAJLEPŠE

Vhodna vrata SAPPADA Italija

Les je eden izmen najbolj naravnih in materialov, ki ga je v izobilju in ga bo ob primernem izkoriščanju za vedno dovolj, saj se gozdovi lahko obnavljajo.
Njegova pestra raznolikost, individualne posebnosti in izjemne lastsnosti ga uvrščajo med najpopmembnejše surovine, ki nam jih nudi mati narava .

Slovenija je dežela gozdov. Z njim je prekrite okoli 3/5 površine, kar pomeni, da je skoraj vsak slovenski kraj v bližini gozda. V slovenskih gozdovih raste 950 rastlinskih vrst. Od tega je 71 drevesnih vrst (10 iglavcev in 61 listavcev). Najbolj razširjeni drevesni vrsti sta bukev in smreka.
Naši gozdovi letno porabijo okoli 7,5 milijona ton ogljikovega dioksida, katerega del se veže v les, in proizvedejo okoli 5,5 milijona ton kisika. V svetovnem merilu predstavljajo pomemben ponor ogljikovega dioksida. Gozdovi ščitijo tla pred erozijo in preprečujejo nastanek plazov. Zadržujejo padavinsko vodo in preprečuje njeno prehitro izhlapevanje. Gozd vpliva na temperaturo in zračno vlago. Kraji v bližini imajo običajno v vročih poletnih mesecih nekoliko nižjo temperaturo.

Glavni proizvod gozda je les, ki se danes uporablja na številnih področjih. Les uporabljamo za izdelavo pohištva, gradnjo hiš, izdelavo različnih orodij in pripomočkov, za okrasne elemente in za ogrevanje.

V podjetju DOORS se zavedamo pomena ohranjanja okolja, zdravega in prijetnega bivanja, izkoriščanja našega naravnega materiala in pomembnosti lesa kot slovenske strateške surovine. Les ni prijazen samo do človeka, temveč tudi do okolja, in to v celotnem življenjskem ciklusu, tudi po odstranitvi.

LES JE NAJBOLJŠE KAR NAM NUDI NARAVA

Vhodna vrata znotraj
Vhodna vrata zunaj

Les in z njim lesena gradnja pridobivata na svoji pomembnosti. Nenazadnje nam to sugerira tudi nov zakon o zelenem naročanju, kjer so prvič postavljene zahteve o obvezni vgradnji lesa v javne objekte. S tem pa tudi zavedanje vpliva lesene gradnje na ohranjanje okolja. Les je namreč edini gradbeni material s pozitivno ekološko bilanco.

Les ni samo naraven material. Les nosi v sebi pomembne čustvene in estetske vrednote. Je živ material, ki diha, deluje. V njem je lepota, ki izhaja iz njega samega. Ima svoj vonj, starost. Je material z bitjo. Ustvarja dobro počutje v bivalnih in poslovnih prostorih. Les je lep - poskrbimo, da nas bo obkrožal tudi v naši bližini.