ANTIPANIK VHODNA VRATA za zasilne izhode in evakuacijske poti

Ste poskrbeli za varnost v prostoru, kjer se zadržuje veliko ljudi? V primerih, ko pride do nepredvidenih dogodkov in morajo ljudje hitro zapustiti prostor, je zelo pomembno da se vrata odprejo hitro in omogočijo čimprejšen izhod.
Zato vam svetujemo, da na vhodna vrata za izhode v sili v kinematografih, restavracijah, klubih, dvoranah, v trgovskih centrih in trgovinah ter drugih javnih prostorih namestite antipanik - izhodne sisteme ključavnic in kljuk, ki lahko reši marsikatero življenje.
Antipanik sistemi so na voljo tako za enokrilna kot dvokrilna vhodna vrata.


ANTIPANIK VHODNA VRATA PO SIST EN 179

en179

Namenjeni so za vrata stavb v katerih ne poteka javno dostopno gibanje ljudi, ki bi poznali funkcijo teh zasilnih izhodov. Zaklepni mehanizem vrat je sestavljen iz ključavnice in kljuke in mora zagotoviti, da se v primeru nevarne situacije vrata lahko prosto odpre le z ekratnim pritiskom na ročico, vseeno ali so vrata ob tem zaklenjena s ključem ali pa le zaprta.
Vrata se moraj odpirati ven iz prostora!


Odklepni mehanizem zasilnega izhoda mora omogočiti odpiranje vrat le z enkratnim pritiskom na kljuko z notranje strani v eni sekundi:
• s pritiskom na kljuko (ročico) vrat


ANTIPANIK VHODNA VRATA PO SIST EN EN 1125

en1125

Kot določa standard jih je potrebno uporabiti povsod tam, kjer potekajo javno dostopna večja gibanja ljudi (publike) in kjer lahko ob primerih panike pride do nejasnosti v zvezi s prostorskimi danostmi teh objektov. Uporabljajo se tako npr. v prostorih za prireditve, v gledališčih, kinodvoranah, diskotekah, šolskih prostorih in bolnišnicah.
Odklepni mehanizem za izhode ob paniki mora biti v skladu s konstrukcijskimi zahtevami izdelan tako, da se krilo vrat lahko nemudoma odpre takoj, ko se izvrši pritisk na katerikoli del vodoravnega potisnega droga, nameščenega na notranjo stran krila, v smeri umika ob paniki. Vhodna vrata se morajo odpirati ven!. Pri tem morajo biti sile, potrebne za delovanje odklepnega mehanizma take, da tega hitro in brez težav poslužujejo tudi otroci ali ljudje z gibalnimi in drugimi omejitvami:
• z zanihanjem vodoravnega potisnega droga navzdol v smeri umika (kot kaže slika)
• s pritiskom na vodoravno potisno palico v smeri umika

Kljuka rondoKljuka z rozetami RONDO
Kljuka rondoKljuka s ščitom RONDO
Pritisna palicaPotisni drog EN1125
Potisna palicaPotisna palica EN1125
SamozapiraloSamozapiralo